Ochrona danych

Przesyłając formularz udzielają Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych z formularza przez firmę Anna Wojsz, z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 18/13, kod pocztowy 00-845, REGON 368256591, realizującą program doradztwa żywieniowego pod marką SUNKINS Lżejsze Życie, w następującym celu.
Dane osobowe są przekazywane w celu umożliwienia nam przygotowania oferty usługowej z zakresu doradztwa żywieniowego oraz przesyłania lub przekazywania związanych z tym komunikatów handlowych (w szczególności w formie wiadomości elektronicznych) w uzasadnionym zakresie. Zgodę można w dowolnym momencie wycofać w dowolnej, zrozumiałej formie, najlepiej przesyłając wiadomość na adres info@sunkins.pl. W ciągu 2 miesięcy od udzielenia zgody skontaktujemy się z Państwem odnośnie oferty usługowej. Komunikaty handlowe możemy przesyłać (przekazywać) przez czas nieoznaczony, jednak w związku z każdym takim komunikatem handlowym mają Państwo możliwość nie zgodzić się na otrzymywanie kolejnych komunikatów handlowych. Udzielenie danych osobowych w formularzu nie jest wymagane przez ustawę ani umowę. Zależy tylko od Państwa.
Oferty usługowe może Państwu przesyłać nie tylko firma Anna Wojsz, ale również inny partner, uczestniczący w programie SUNKINS Lżejsze Życie. Firma Anna Wojsz i partnerzy mogą przetwarzać Państwa dane osobowe zgodnie z niniejszą zgodą z wykorzystaniem pośredników świadczących usługi techniczne, serwisowe lub informatyczne. Wszystkie osoby zaangażowane w ten proces mają obowiązek zachowania poufności w zakresie Państwa danych osobowych i nie mogą wykorzystywać ich w sposób inny niż przewidziano w niniejszych warunkach.
Z góry informujemy, że usługi z zakresu doradztwa żywieniowego nie stanowią usług medycznych ani ich nie zastępują. Osoby chore lub ze stanem chorobowym powinny skonsultować się z lekarzem. Rezultaty świadczonego doradztwa żywieniowego są indywidualne i zależą od wielu czynników, takich jak np. stan zdrowia klienta, przestrzeganie zaleceń, aktywność ruchowa, itp.